Hizmetlerimiz

İthalat İşlemleri

             •  İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,

•  Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları,

•  Door to door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,

•  Nakliye firmasından eşyanın taşıma ve evrak bilgilerinin takibi,

•  Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması,

•  Ordinonun alınması,

•  Eşya ile ilgili G.T. İ.P. tespiti,

•  Küşat yapılması,

•  Orijinal ve tasdikli evraklara göre beyannamenin hazırlanması

•  Gümrük kabul, tescil işlemleri, malzemenin muayenesinin yapılması

•  Eksik hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili  birimlerin bilgilendirilmesi

•  Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,

•  İlgili firmanın bildirmiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın teslimi      

•  Evrak teslim formu ile evrakların teslimi

İhracat İşlemleri

              •  İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,

                Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV,

              •  ATR, EUR-1, Menşei Şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,

              •  Eşyanın özelliğine göre ilgili İhracatçı Birliklerine üyelik işlemlerinin yapılması,

              •  Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti, 

•  Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması, 

•  İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve Operasyon işlemlerinin tamamlanması, 

•  Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi, 

•  Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi, 

•  Evrak teslim formu ile evrakların teslimi, 

•  Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması, 

  G.Ç.Beyannamelerinin ihracatçı nüshalarının teslimi 

Diğer Gümrük İşlemleri

              •  Transit işlemleri, 

              •  Paket Posta Gümrük işlemleri, 

              •  Akaryakıt ve Kumanya işlemleri,

              •  Tasfiye ve gümrüğe terk edilecek eşyaya ait işlemler, 

              •  Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna,

              •  Geri gelen eşya ile ilgili işlemler,

              •  Sınır Ticareti işlemleri

Danışmanlık Hizmetleri

              •  4458 Sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı,

              •  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı,

              •  Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve danışmanlığı,

             •  Dış Ticaret Rejimleri,

             •  Dış Ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı,

             •  Serbest Bölge danışmanlığı,

             •  Kambiyo mevzuatı danışmanlığı,  

  DİİB / Hariçte işleme Proje başvuru ve sonuçlandırma 

Diğer Hizmetlerimiz

             •  Aylık işlem raporu,

               Ay sonu hesap mutabakatı,

             •  Mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgi aktarımı,

            •  Uygulamalar ile ilgili şirket personeline eğitim verilmesi,

            •  Dijital arşiv sistemi,

 Destek Hizmetleri 

            •  Teşvik Belgelerinin çıkartılması,takip ve kapatılması

            •  Dahilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması

            •  Fiktif, genel antrepo, özel antrepo,izinleri

            •  Bakım Onarım Belgesi alınması,

            •  İthal Lisansı alınması,

            •  Kontrol Belgesinin alınması,

            •  Gözetim Belgesinin alınması,

            •  TSE, Kimyahane Raporlarının alınması

            •  Marka ve isim tescil işlemleri,

            •  PTT Onay Belgesi işlemleri,

            •  Telsiz Genel Müdürlüğü izinleri,

            •  Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri,

            •  Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İzin Belgeleri,

            •  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi işlemleri,

            •  Karayolu Uygunluk Belgesi işlemleri,

            •  Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri 

Genel Hizmet Taahhütlerimiz

                 • Tedarik Zinciri Yönetimi 

                 • Proje Yönetimi

                 • DTD ve PTP Hizmetleri

                 • Gümrük Müşavirliği

                 • Sigorta Aracılık Hizmetleri

                 • Uluslar arası Kara/Hava/Deniz Taşımacılığı

                 • Genel Antrepo

                 • Gümrüksüz Depolama

                 • Lojistik Hizmetleri

                 • Ara taşıma / Dağıtım Hizmetleri

                 • Kurye Hizmetleri